Kurzy / Ceny

WIP STANDARD

Kurz pre vodičský preukaz B
zľava 20 € / ISIC študent

Trvanie kurzu:
spravidla 4 mesiace

Cena: 750 €

WIP PLUS

Kurz pre vodičský preukaz B
zľava 20 € / ISIC študent

Trvanie kurzu:
podľa dohody a individuálnych potrieb klienta

Cena: 850 €

WIP EXTRA

Kurz pre vodičský preukaz B

Trvanie kurzu: 
podľa extra potrieb klienta

Cena: 1000 €

* V cenách kurzov nie je zahrnuté:

Správne poplatky (kolky), ktoré́ je potrebné doložiť k žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia po ukončení teoretickej a praktickej výučby.

Na riadny termín skúšky: kolok v hodnote 33,- Eur (skupina B).
Na 1. a 2. opravný termín vykonania skúšky: kolok v hodnote 8,- Eur (skupina B).

WIP STANDARD

Cena: 750 €

zľava 20 € / ISIC študent

Možnosť zaplatiť kurz na splátky podľa dohody bez navýšenia ceny

Štandardný kurz na vodičský preukaz B

Spravidla 2x týždenne teória v popoludňajších hodinách, trenažér v našich priestoroch, jazdy

V cene kurzu:

 1. Kniha – s kompletným študijným materiálom a testami
 2. USB kľúč – kniha v elektronickej podobe
 3. CD – kniha v elektronickej podobe
 4. Elektronická účebnica na mobil

WIP PLUS

Cena: 850 €

zľava 20 € / ISIC študent

Možnosť zaplatiť kurz na splátky podľa dohody bez navýšenia ceny

Individuálny kurz na vodičský preukaz B

Termíny teórie podľa individuálnej dohody s klientom, trenažér v našich priestoroch, jazdy

V cene kurzu:

 1. Kniha – s kompletným študijným materiálom a testami
 2. USB kľúč – kniha v elektronickej podobe
 3. CD – kniha v elektronickej podobe
 4. Elektronická účebnica na mobil

WIP EXTRA

Cena: 1000 €

Možnosť zaplatiť kurz na splátky podľa dohody bez navýšenia ceny

Individuálny zrýchlený kurz na vodičský preukaz B

Termíny teórie podľa individuálnej dohody s klientom, trenažér v našich priestoroch, jazdy

V prípade potreby rýchlejšieho absolvovania kurzu ponúkame možnosť osobnej dohody na termíne a cene, podľa možností klienta a autoškoly v danom čase.

V cene kurzu:

 1. Kniha – s kompletným študijným materiálom a testami
 2. USB kľúč – kniha v elektronickej podobe
 3. CD – kniha v elektronickej podobe
 4. Elektronická účebnica na mobil